ျမန္မာ့အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ (MOB)၌ ေငြေၾကး သိန္းေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လိမ္လည္ထုတ္ယူသြားမႈ ျဖစ္ပြား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့ အေရွ႕တိုင္းဘဏ္ (MOB)၌ ေငြေၾကး သိန္းေပါင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လိမ္လည္ထုတ္ယူသြားမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္မွာ ဘဏ္အေကာင့္ပိုင္ရွင္ ဦး()သည္ MOB ဘဏ္၌

ေငြစုသည္မွာ ၁၅ႏွစ္ခန႔္ ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ထိုသူသည္ သားသမီးမ်ားအတြက္ စုေဆာင္းရွာေဖြထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ပန္းဆိုးတန္းရွိ MOB ဘဏ္သို႔ စိတ္ခ်ယုံၾကည္၍ လစဥ္ ေငြမ်ား အပ္ႏွံခဲ့သည္မွာ

သိန္းေထာင္ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသြင္းသာရွိ၍ အထုတ္မရွိေၾကာင္း၊ ဘဏ္စာအုပ္အား သမီးျဖစ္သူကို အပ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူ၏ သူငယ္ခ်င္းမွ အိမ္သို႔ အလည္လာကာ သမီးႏွင့္အတူ အိမ္သန႔္ရွင္းေရး

ဝိုင္းကူလုပ္ရင္း ဘဏ္စာအုပ္အား ႏႈိက္ယူသြားသည္ကို မသိရွိခဲ့ေပ။ ညေန (၇:၀၀)နာရီ ဝန္းက်င္၌ ထိုသူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ မိန္းကေလးမွ သမီးအား ဖုန္းဆက္၍ သန႔္ရွင္းေရး လုပ္စဥ္ ဘဏ္စာအုပ္ကိုေတြ႕၍ ေကာက္ယူကာ

မိမိ၏ေက်ာပိုးအိတ္တြင္ ေခတၱသိမ္းထားခဲ့ရာ ျပန္မေပးမိ သျဖင့္ လာေပးလိုေၾကာင္းေျပာရာမွ ဘဏ္စာအုပ္ မရွိမွန္းသိခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ထိုမိန္းကေလးသည္ ဘဏ္စာအုပ္အား သမီးျဖစ္သူကို လွမ္းေခၚ၍

အိမ္ေပါက္ဝ၌သာေပး၍ သြားစရာရွိေၾကာင္း ေျပာကာ ထြက္သြားခဲ့သည္။ ဦး()သည္ ေရခ်ိဳးအၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း ထြက္လာစဥ္ သမီးျဖစ္သူမွ ဘဏ္စာအုပ္လာ ျပန္ေပးသြားသည္ဟု ဆို၍ ဘဏ္စာအုပ္အား စစ္ၾကည့္ရာတြင္

လက္ေရးျဖင့္ သိန္း၆၀၀ အႏုတ္ျပေနသည္ကို ေတြ႕သျဖင့္ ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ ဘဏ္အေကာင့္ဖြင့္ခဲ့ေသာ ပန္းဆိုးတန္း MOBဘဏ္႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးရာ အမွန္တကယ္ေလ်ာ့ေနသည့္ေငြပမာဏမွာ သိန္း

၁၁၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာေမြ MOBဘဏ္ခြဲ၌ သူရေဇာ္ဆိုသူ မွတ္ပုံတင္ အမွတ္ ၁၂/သကတ (ႏိုင္) ၁၈၀၅၂၇ မွထုတ္ယူသြားေၾကာင္းကို ဘဏ္မန္ေနဂ်ာဆိုသူ ေဒၚေမမ်ိဳးသန္း၏ေျပာျပခ်က္အရ သိခဲ့ရပါသည္ဟု

ဆိုသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဦး()သည္ ကြၽန္ေတာ္၏ မွတ္ပုံတင္မပါပဲ ဘဏ္စာအုပ္တစ္ခုတည္း ပါသြားသည္ကို မည္သို႔ထုတ္ေပးလိုက္ေၾကာင္း ေမးျမန္းရာ ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ အမ်ိဳးသမီးမွ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာတြင္ လက္မွတ္တူေန၍

ထုတ္ေပးလိုက္သည္ ဟုေျပာသည္။ ဘဏ္စာအုပ္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာတြင္ လက္မွတ္တူပါက ကြၽန္မတို႔ဘဏ္တြင္ေငြ ထုတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ တျခားေသာ ပုဂၢလိကဘဏ္ AYA ,KBZတို႔တြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ထုတ္ေပး

ေၾကာင္း မေခ်မငံ့ေျပာဆို၍ မေက်နပ္ပါက ႀကိဳက္တဲ့ေနရာ တိုင္ဟူ၍ပင္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ တျခားေသာပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားအား လိုက္လံေမးျမန္းရာ ယင္းသို႔ပင္မဟုတ္ေၾကာင္း MOBဘဏ္ႏွင့္ တျခားေသာ

ဘဏ္မ်ား၏ စိစစ္မႈမွာ လုံးဝကြဲလြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦး()သည္ တာေမြရဲစခန္းသို႔ တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဘဏ္စာအုပ္ ခိုးယူသြားသည္မွာ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ျဖစ္၍ ေက်ာက္တံတားစခန္းသို႔

ျပန္လည္လႊဲခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ေက်ာက္တံတား စခန္းမႉးသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္စင္နားေထာင္ၿပီး ဘဏ္သို႔ျပန္သြားရန္ႏွင့္ ဘဏ္တြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဘဏ္မွ အခ်က္အလက္ေပးမည္ဆိုပါက အမႉဖြင့္ေပးမည္ဟု

ေျပာ၍ ျပန္လည္ေစလႊတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဦး()သည္ ဘဏ္သို႔ သြား၍ အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းရာ ရဲစခန္းမွ အမႈဖြင့္ေပးၿပီးလာစစ္မွေပးမည္ဟု ျပန္ေျပာခဲ့သည္။ တာေမြတြင္တိုင္တန္းခဲ့စဥ္က ဒုရဲအုပ္

ေဇာ္မ်ိဳးထက္မွ ဘဏ္မွ ပိုက္ဆံထုတ္သြားသည္မွာ ဟုတ္ မဟုတ္ကို အတည္ျပဳရန္ CCTV မွတ္တမ္းၾကည့္ရန္ေတာင္းေသာ္ျငား ေပးမၾကည့္ဟု သိရသည္။ အမႉအရင္ဖြင့္ေပးၿပီးမွ ျပႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပသည္ဟုေျပာသည္။

အမႉဖြင့္ရာတြင္ တရားခံမ်ား၏ ေနရပ္လိပ္စာအား အတိက် မသိရ၍ အဆင္မေျပႏိုင္ေၾကာင္း သူရေဇာ္၏ မွတ္ပုံတင္အရ လဝက႐ုံးတြင္ လိပ္စာေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုေနရာမွေျပာင္းေ႐ြ႕သြားေၾကာင္းသိရသည္။ ဘဏ္စာအုပ္

ခိုးယူခဲ့ေသာ မိန္းကေလးသည္လည္း အင္းစိန္ရွိ အေဆာင္တစ္ခုတြင္ေနသည္မွ လႊဲ၍ တျခားမသိ ရွိသျဖင့္ အမႈဖြင့္ေသာ္လည္း အဆင္မေျပ။ ဆက္လက္၍ ဦး()က ေျပာျပသည္မွာ ကြၽန္ေတာ္သည္ တာေမြဘဏ္ခြဲအား

အက်ိဳးအေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွင္းျပခဲ့ၿပီး အခ်က္အလက္ မ်ားေတာင္းဆိုေသာအခါ A4 စာ႐ြက္တြင္ ေတာင္းယူလိုေၾကာင္းေရးသားခိုင္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္၏ မွတ္ပုံတင္အား မိတၱဴ ဆြဲယူရန္ လိုေၾကာင္းေျပာ၍ မွတ္ပုံတင္အားေပးခဲ့သည္။

ေနာက္တေန႔မနက္တြင္ ဘဏ္မွ ဖုန္းဆက္လာ၍ ဘဏ္၏ Assistant General Manager (AGM) ျဖစ္သူ ဦးမာန္ေအာင္ခ်စ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ စကားေျပာရာ ၎မွ ကြၽန္ေတာ္ေပးခဲ့သည့္ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴအား ထုတ္ျပ၍ ေငြလာ

ထုတ္သူမွာ မွတ္ပုံတင္မိတၱဴယူလာေၾကာင္း ေျပာဆိုျပန္သည္။ ကြၽန္ေတာ္၏ မွတ္ပုံတင္အား ကြၽန္ေတာ္၏ ပိုက္ဆံအိတ္ထဲတြင္ထား၍ အိမ္တြင္ယူေဆာင္သြားရန္ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴပင္ မရွိေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုရာတြင္

ဦးမာန္ေအာင္ခ်စ္သည္ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴပါလာေၾကာင္းကို သာလ်င္ ျငင္းဆိုေျပာခဲ့သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း CCTV မွတ္တမ္းအားၾကည့္ရႉခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းဆိုသည့္အခါ CCTV မွတ္တမ္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း

၎တို႔မွာ CCTV မွတ္တမ္းထက္ ေငြသြင္းေငြထုတ္ကိုသာဦးစားေပးသည္ဟု တာေမြဘဏ္ခြဲ တာဝန္ခံေဒၚဥခင္ႏွင့္ AGM ဦးမာန္ေအာင္ခ်စ္တို႔မွ တာဝန္မဲ့စြာ ေျပာဆိုခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ထိ တက္မည္ဟု ေျပာခဲ့ရာ ကြၽန္ေတာ္တို႔

အိမ္ျပန္လာစဥ္ လမ္းတြင္ ဦးမာန္ေအာင္ခ်စ္သည္ ဖုန္းဆက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားအား အိမ္သို႔ ကားျဖင့္လာပို႔ေပးမည္ဟုေျပာခဲ့သည္။ ေနာက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂နာရီတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘဏ္သို႔ ထပ္မံသြားေရာက္ၿပီး

Senior General Manager ျဖစ္သူ ဦးခ်စ္ဦးေမာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ စကားေျပာရာ ေငြထုတ္ယူသြားသူ၏ မွတ္ပုံတင္ မိတၱဴ ကိုယ္စားလွယ္စာ႐ြက္တို႔အား ေပးႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အခုကိစၥအား မေန႔ကမွသိရသည္ဟုဆိုသည္။

(ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဤအမႈကိစၥကို ဘဏ္မန္ေနဂ်ာထံသို႔ ေျပာျပခဲ့သည္ မွာ တစ္ပတ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤ ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သတင္းပို႔မႈလည္း အလြန္အားနည္းေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။) CCTV မွတ္တမ္းသည္လည္း

ရက္ ၅၀ ျပည့္လွ်င္ အလိုလိုပ်က္ေသာေၾကာင့္ မရႏိုင္ေတာ့ပါဟု ေျပာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤအျဖစ္အပ်က္အား ကြၽန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာမွာ ျပန္လည္ သုံးသပ္လိုသည္မွာ လူတိုင္းယုံၾကည္အားထားေသာ CCTV

မွတ္တမ္းသည္ ႀကီးမားေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ပါလွ်က္ ရက္ ၅၀ record ပဲရွိသည္မွာ ေလ်ာ္ကန္မႈ မရွိျခင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သား ဘဏ္ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အထက္လူႀကီးဆီ သတင္းတင္ပို႔ခ်က္မွာ အခ်ိန္ေႏွာင္းေႏွးမႈ

မ်ားစြာ ရွိေနျခင္း အျခားဘဏ္မ်ားကဲ့သို႔ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္မထားျခင္း၊ Customer မ်ားအေပၚ လိုတစ္မ်ိဳး မလိုတစ္မ်ိဳး ဆက္ဆံပုံ ညံ့ဖ်င္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ MOBဘဏ္၏ ပုံရိပ္သည္ အမဲစက္တစ္ခုအျဖစ္

ထင္က်န္ခဲ့ေပေတာ့မည္။ ဤဘဏ္သို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ ေငြအပ္ႏွံထားသူမ်ား သိေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ ထပ္မံသတိေပးခ်င္သည္မွာ MOB ဘဏ္၌ ကိုယ္စားေငြထုတ္ယူခ်င္သူသည္ မိမိ၏ မွတ္ပုံတင္ႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္

လႊဲစာတြင္ လက္မွတ္တူေအာင္ထိုးႏိုင္ၿပီး ဘဏ္စာအုပ္ပါမည္ဆိုပါက သိန္းေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္ယူလိုပါ ကကာယကံရွင္ မွတ္ပုံတင္မလိုဘဲ ထုတ္ေပးေသာဘဏ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခ်င္ပါသည္။ ခရက္ဒစ္

ယူနီကုဒ်ဖြင့် ဖတ်ရန်

ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြန်မာ့ အရှေ့တိုင်းဘဏ် (MOB)၌ ငွေကြေး သိန်းပေါင်း ထောင်နှင့်ချီ၍ လိမ်လည်ထုတ်ယူသွားမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ဘဏ်အကောင့်ပိုင်ရှင် ဦး()သည် MOB ဘဏ်၌

ငွေစုသည်မှာ ၁၅နှစ်ခန့် ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ထိုသူသည် သားသမီးများအတွက် စုဆောင်းရှာဖွေထားသော ငွေကြေးများကို ပန်းဆိုးတန်းရှိ MOB ဘဏ်သို့ စိတ်ချယုံကြည်၍ လစဉ် ငွေများ အပ်နှံခဲ့သည်မှာ

သိန်းထောင်ကျော်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အသွင်းသာရှိ၍ အထုတ်မရှိကြောင်း၊ ဘဏ်စာအုပ်အား သမီးဖြစ်သူကို အပ်ထားကြောင်းနှင့် သမီးဖြစ်သူ၏ သူငယ်ချင်းမှ အိမ်သို့ အလည်လာကာ သမီးနှင့်အတူ အိမ်သန့်ရှင်းရေး

ဝိုင်းကူလုပ်ရင်း ဘဏ်စာအုပ်အား နှိုက်ယူသွားသည်ကို မသိရှိခဲ့ပေ။ ညနေ (၇:၀၀)နာရီ ဝန်းကျင်၌ ထိုသူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မိန်းကလေးမှ သမီးအား ဖုန်းဆက်၍ သန့်ရှင်းရေး လုပ်စဉ် ဘဏ်စာအုပ်ကိုတွေ့၍ ကောက်ယူကာ

မိမိ၏ကျောပိုးအိတ်တွင် ခေတ္တသိမ်းထားခဲ့ရာ ပြန်မပေးမိ သဖြင့် လာပေးလိုကြောင်းပြောရာမှ ဘဏ်စာအုပ် မရှိမှန်းသိခဲ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ထိုမိန်းကလေးသည် ဘဏ်စာအုပ်အား သမီးဖြစ်သူကို လှမ်းခေါ်၍

အိမ်ပေါက်ဝ၌သာပေး၍ သွားစရာရှိကြောင်း ပြောကာ ထွက်သွားခဲ့သည်။ ဦး()သည် ရေချိုးအပြီး ရေချိုးခန်း ထွက်လာစဉ် သမီးဖြစ်သူမှ ဘဏ်စာအုပ်လာ ပြန်ပေးသွားသည်ဟု ဆို၍ ဘဏ်စာအုပ်အား စစ်ကြည့်ရာတွင်

လက်ရေးဖြင့် သိန်း၆၀၀ အနုတ်ပြနေသည်ကို တွေ့သဖြင့် နောက်နေ့မနက်တွင် ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခဲ့သော ပန်းဆိုးတန်း MOBဘဏ်ရုံးချုပ်သို့ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ အမှန်တကယ်လျော့နေသည့်ငွေပမာဏမှာ သိန်း

၁၁၀၀ ကျပ် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တာမွေ MOBဘဏ်ခွဲ၌ သူရဇော်ဆိုသူ မှတ်ပုံတင် အမှတ် ၁၂/သကတ (နိုင်) ၁၈၀၅၂၇ မှထုတ်ယူသွားကြောင်းကို ဘဏ်မန်နေဂျာဆိုသူ ဒေါ်မေမျိုးသန်း၏ပြောပြချက်အရ သိခဲ့ရပါသည်ဟု

ဆိုသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဦး()သည် ကျွန်တော်၏ မှတ်ပုံတင်မပါပဲ ဘဏ်စာအုပ်တစ်ခုတည်း ပါသွားသည်ကို မည်သို့ထုတ်ပေးလိုက်ကြောင်း မေးမြန်းရာ ဘဏ်မန်နေဂျာ အမျိုးသမီးမှ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတွင် လက်မှတ်တူနေ၍

ထုတ်ပေးလိုက်သည် ဟုပြောသည်။ ဘဏ်စာအုပ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာတွင် လက်မှတ်တူပါက ကျွန်မတို့ဘဏ်တွင်ငွေ ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်းနှင့် တခြားသော ပုဂ္ဂလိကဘဏ် AYA ,KBZတို့တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ထုတ်ပေး

ကြောင်း မချေမငံ့ပြောဆို၍ မကျေနပ်ပါက ကြိုက်တဲ့နေရာ တိုင်ဟူ၍ပင် အော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ တခြားသောပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များအား လိုက်လံမေးမြန်းရာ ယင်းသို့ပင်မဟုတ်ကြောင်း MOBဘဏ်နှင့် တခြားသော

ဘဏ်များ၏ စိစစ်မှုမှာ လုံးဝကွဲလွဲနေသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဦး()သည် တာမွေရဲစခန်းသို့ တိုင်ကြားခဲ့သည်။ သို့သော် ဘဏ်စာအုပ် ခိုးယူသွားသည်မှာ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင်ဖြစ်၍ ကျောက်တံတားစခန်းသို့

ပြန်လည်လွှဲခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ကျောက်တံတား စခန်းမှူးသည် ဖြစ်ကြောင်း ကုန်စင်နားထောင်ပြီး ဘဏ်သို့ပြန်သွားရန်နှင့် ဘဏ်တွင် တာဝန်ရှိကြောင်းနှင့် ဘဏ်မှ အချက်အလက်ပေးမည်ဆိုပါက အမှူဖွင့်ပေးမည်ဟု

ပြော၍ ပြန်လည်စေလွှတ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထို့ကြောင့် ဦး()သည် ဘဏ်သို့ သွား၍ အချက်အလက်များတောင်းရာ ရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်ပေးပြီးလာစစ်မှပေးမည်ဟု ပြန်ပြောခဲ့သည်။ တာမွေတွင်တိုင်တန်းခဲ့စဉ်က ဒုရဲအုပ်

ဇော်မျိုးထက်မှ ဘဏ်မှ ပိုက်ဆံထုတ်သွားသည်မှာ ဟုတ် မဟုတ်ကို အတည်ပြုရန် CCTV မှတ်တမ်းကြည့်ရန်တောင်းသော်ငြား ပေးမကြည့်ဟု သိရသည်။ အမှူအရင်ဖွင့်ပေးပြီးမှ ပြနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြသည်ဟုပြောသည်။

အမှူဖွင့်ရာတွင် တရားခံများ၏ နေရပ်လိပ်စာအား အတိကျ မသိရ၍ အဆင်မပြေနိုင်ကြောင်း သူရဇော်၏ မှတ်ပုံတင်အရ လဝကရုံးတွင် လိပ်စာမေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ထိုနေရာမှပြောင်းရွေ့သွားကြောင်းသိရသည်။ ဘဏ်စာအုပ်

ခိုးယူခဲ့သော မိန်းကလေးသည်လည်း အင်းစိန်ရှိ အဆောင်တစ်ခုတွင်နေသည်မှ လွှဲ၍ တခြားမသိ ရှိသဖြင့် အမှုဖွင့်သော်လည်း အဆင်မပြေ။ ဆက်လက်၍ ဦး()က ပြောပြသည်မှာ ကျွန်တော်သည် တာမွေဘဏ်ခွဲအား

အကျိုးအကြောင်းများစွာ ရှင်းပြခဲ့ပြီး အချက်အလက် များတောင်းဆိုသောအခါ A4 စာရွက်တွင် တောင်းယူလိုကြောင်းရေးသားခိုင်းပြီး ကျွန်တော်၏ မှတ်ပုံတင်အား မိတ္တူ ဆွဲယူရန် လိုကြောင်းပြော၍ မှတ်ပုံတင်အားပေးခဲ့သည်။

နောက်တနေ့မနက်တွင် ဘဏ်မှ ဖုန်းဆက်လာ၍ ဘဏ်၏ Assistant General Manager (AGM) ဖြစ်သူ ဦးမာန်အောင်ချစ်နှင့် တွေ့ဆုံ၍ စကားပြောရာ ၎င်းမှ ကျွန်တော်ပေးခဲ့သည့် မှတ်ပုံတင်မိတ္တူအား ထုတ်ပြ၍ ငွေလာ

ထုတ်သူမှာ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူယူလာကြောင်း ပြောဆိုပြန်သည်။ ကျွန်တော်၏ မှတ်ပုံတင်အား ကျွန်တော်၏ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင်ထား၍ အိမ်တွင်ယူဆောင်သွားရန် မှတ်ပုံတင် မိတ္တူပင် မရှိကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုရာတွင်

ဦးမာန်အောင်ချစ်သည် မှတ်ပုံတင် မိတ္တူပါလာကြောင်းကို သာလျင် ငြင်းဆိုပြောခဲ့သည်။ အချက်အလက်များ ပေးပိုင်ခွင့် မရှိကြောင်း CCTV မှတ်တမ်းအားကြည့်ရှူခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုသည့်အခါ CCTV မှတ်တမ်းမရှိတော့ကြောင်း

၎င်းတို့မှာ CCTV မှတ်တမ်းထက် ငွေသွင်းငွေထုတ်ကိုသာဦးစားပေးသည်ဟု တာမွေဘဏ်ခွဲ တာဝန်ခံဒေါ်ဥခင်နှင့် AGM ဦးမာန်အောင်ချစ်တို့မှ တာဝန်မဲ့စွာ ပြောဆိုခဲ့သည်။ လွှတ်တော်ထိ တက်မည်ဟု ပြောခဲ့ရာ ကျွန်တော်တို့

အိမ်ပြန်လာစဉ် လမ်းတွင် ဦးမာန်အောင်ချစ်သည် ဖုန်းဆက်၍ အချက်အလက်များအား အိမ်သို့ ကားဖြင့်လာပို့ပေးမည်ဟုပြောခဲ့သည်။ နောက်နေ့ နေ့လည် ၁၂နာရီတွင် ကျွန်တော်တို့ ဘဏ်သို့ ထပ်မံသွားရောက်ပြီး

Senior General Manager ဖြစ်သူ ဦးချစ်ဦးမောင်နှင့်တွေ့ဆုံ၍ စကားပြောရာ ငွေထုတ်ယူသွားသူ၏ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူ ကိုယ်စားလှယ်စာရွက်တို့အား ပေးနိုင်ကြောင်းနှင့် အခုကိစ္စအား မနေ့ကမှသိရသည်ဟုဆိုသည်။

(ကျွန်တော်တို့ ဤအမှုကိစ္စကို ဘဏ်မန်နေဂျာထံသို့ ပြောပြခဲ့သည် မှာ တစ်ပတ်ကျော်ပြီဖြစ်သည်။ ဤ ဘဏ်ဝန်ထမ်းများသည် သတင်းပို့မှုလည်း အလွန်အားနည်းကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။) CCTV မှတ်တမ်းသည်လည်း

ရက် ၅၀ ပြည့်လျှင် အလိုလိုပျက်သောကြောင့် မရနိုင်တော့ပါဟု ပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်အား ကျွန်တော်တို့ မီဒီယာမှာ ပြန်လည် သုံးသပ်လိုသည်မှာ လူတိုင်းယုံကြည်အားထားသော CCTV

မှတ်တမ်းသည် ကြီးမားသော ဘဏ်လုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်ပါလျှက် ရက် ၅၀ record ပဲရှိသည်မှာ လျော်ကန်မှု မရှိခြင်း၊ လက်အောက်ငယ်သား ဘဏ်ဝန်ထမ်းများမှ အထက်လူကြီးဆီ သတင်းတင်ပို့ချက်မှာ အချိန်နှောင်းနှေးမှု

များစွာ ရှိနေခြင်း အခြားဘဏ်များကဲ့သို့ လုံခြုံစိတ်ချရသော စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်မထားခြင်း၊ Customer များအပေါ် လိုတစ်မျိုး မလိုတစ်မျိုး ဆက်ဆံပုံ ညံ့ဖျင်းခြင်းတို့ကြောင့် MOBဘဏ်၏ ပုံရိပ်သည် အမဲစက်တစ်ခုအဖြစ်

ထင်ကျန်ခဲ့ပေတော့မည်။ ဤဘဏ်သို့ ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ငွေအပ်နှံထားသူများ သိစေလိုသောဆန္ဒဖြင့် ထပ်မံသတိပေးချင်သည်မှာ MOB ဘဏ်၌ ကိုယ်စားငွေထုတ်ယူချင်သူသည် မိမိ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့်ကိုယ်စားလှယ်

လွှဲစာတွင် လက်မှတ်တူအောင်ထိုးနိုင်ပြီး ဘဏ်စာအုပ်ပါမည်ဆိုပါက သိန်းထောင်ကျော် ထုတ်ယူလိုပါ ကကာယကံရှင် မှတ်ပုံတင်မလိုဘဲ ထုတ်ပေးသောဘဏ်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားချင်ပါသည်။ ခရက်ဒစ်