ဗုဒၶဘာသာ မွန္လွ်င္ ေလ့လာမွတ္သား ဗုဒၶဝင္မွတ္စုတိုမ်ား

၁။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာဘဝ သုေမဓာရွင္ရေသၤ႕ဘဝ

၂။ ဗ်ာဒိတ္ေပးေသာဘုရားရွင္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား

၃။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေန့ ကဆုန္လျပည့္ေန့

၄။ သုေမဓာရွင္ရေသၤ့၏ေမြးဖြားရာေဒသ အမရဝတီတိုင္းျပည္

၅။ ဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာေဒသ ရမၼာဝတီတိုင္းျပည္

၆။ ပါရမီေတာ္၏ေနာက္ဆံုးဘဝ ေဝႆ…..ႏၲရာမင္းျကီး

၇။ စရိယ(အက်င့္)သုံးပါး ေလာကတၲစရိယ၊ ဥာတတၳစရိယ၊ ဗုဒၶတၳစရိယ

၈။ ပါရမီျဖည့္ဖက္အမ်ဳိးသမီး သုမိတၲာ

၉။ ပါရမီျဖည့္ရာကာလ ေလးအသေခ်ၤနွင့္ ကမာၻတစ္သိန္း

၁၀။ပါရမီျဖည့္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ သတၱဝါမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးကို ေဆာင္ရြက္ရန္

၁၁။ပါရမီ(၁၀)ပါး ဒါန သီလ ေနကၡမၼပါ ပညာ ဝီရိ ခႏၱိ သစၥာ အဓိ႒ာန ေမတၱ ေပကၡာ ပါရမီဆယ္လီ

၁၂။စြန့္ျခင္းျကီးငါးပါး ဥစၥာ သားသမီး ဇနီး အဂၤါေျခလက္ ကိုယ့္အသက္ ေပးဆက္စြန့္ျခင္း

၁၃။ဘုရားမျဖစ္မီဘဝ တုသိတာနတ္ျပည္၌ ေသတေကတု အမည္ရွိနတ္သားျဖစ္

၁၄။သေႏၶယူေသာႏွစ္ လ ေန့ အခ်ိန္ မဟာသကၠရာဇ္(၆၇) ဝါဆိုလျပည့္ ျကာသပေတးေန့ ညသန္းေခါင္ယံ

၁၅။ဘုရားေလာင္းတိုင္းျပည္ မဇိၩမေဒသ သကၠတိုင္း ကပိလဝတ္ျပည္(နီေပါ)

၁၆။ဘုရားေလာင္းေမြးဖြားသည့္ျမိဳ႕နယ္ ကပိလဝတ္ျပည္ ေဒဝဒဟျပည္အျကား

၁၇။ေမြးဖြားရာေဒသ လုမၺိနီ အင္ျကင္းဥယ်ာဥ္

၁၈။ေမြးဖြားသည့္ ခုနွစ္ လ ေန့ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)ခုနွစ္ ကဆုန္လျပည့္ ေသာျကာေန့

၁၉။ဖြားဖက္ေတာ္(၇)ဦး အာ ေဗာ ကာ ယ ဆန္ ေရႊ ကဏ္ (ညီေတာ္အာနႏၵာ ေဗာဓိပင္ ကာဠဳဒါယီအမတ္ ယေသာ္ဓရာ ဆႏၷအမတ္ ေရႊအိုး ၄လုံး က႑ကျမင္း

၂၀။ဘုရားေလာင္း၏မ်ဳိးရိုး သာကီဝင္မင္းမ်ဳိး

၂၁။ဘုရားေလာင္းအမည္ သိဒၶတၴ

၂၂။ဘုရားေလာင္း၏ခမည္းေတာ္ ကပိၸလဝတ္ ျပည့္ရွင္ သုေဒါၶနမင္းျကီး

၂၃။ဘုရားေလာင္း၏မယ္ေတာ္ သီရိမဟာမာယာေဒဝီ

၂၄။ မိေထြးေတာ္ မဟာပဇာပတိေဂါတမီ

၂၅။ျကင္ယာေတာ္ ယေသာ္ဓရာ

၂၆။သားေတာ္ ရာဟုလာ

၂၇။မယ္ေတာ္နတ္ရြာစံ ဘုရားေလာင္းေမြးဖြား ျပီးေနာက္(၇)ရက္

၂၈။ဘုရားေလာင္းလက္ထက္သည့္အရြယ္ အသက္(၁၆)နွစ္

၂၉။ယေသာ္ဓရာ၏မိဘ ေဒဝဒဟျပည့္ရွင္ဘုရင္ သုပၸဗုဒၶနွင့္အမိတာေဒဝီ

၃၀။ဘုရားေလာင္းနန္းစံနွစ္ပမာဏ ၁၃ႏွစ္(၁၆နွစ္မွ၂၉ႏွစ္)

၃၁။စံနန္းသုံးေဆာင္ ရမၼ သုဘ သုရမၼ(ေႏြ မိုး ေဆာင္း)

၃၂။နိမိတ္ျကီးေလးပါး လူအို လူနာ လူေသ ရဟန္း

၃၃။ေတာထြက္ေသာအရြယ္ ၂၉ ႏွစ္

၃၄။ေတာထြက္သည့္ ခုႏွစ္ မဟာသကၠရာဇ္(၉၇)ႏွစ္

၃၅။ေတာထြက္သည့္ လ ေန့ အခ်ိန္ ဝါဆိုလျပည့္ တနလၤာေန့ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္

၃၆။ေတာထြက္ရန္ကူညီသူမ်ား ဆႏၷအမတ္နွင့္က႑ကျမင္း

၃၇။ေတာမထြက္ေအာင္တားဆီးေသာနတ္ မာရ္နတ္

၃၈။ဘုရားေလာင္းအားသကၤန္းလွဴသူ ဃဋိကာရ ျဗဟၼာမင္း

၃၉။ဆံေတာ္ပယ္သည့္ေနရာ အေနာ္မာ ေသာင္ျပင္

၄၀။ဘုရားေလာင္း၏ဆံေတာ္ကိုခံယူသူ သိျကားမင္း

၄၁။ဘုရားေလာင္း၏ဆံေတာ္ကိုတည္ထားေသာေစတီ စူဠမဏီ

၄၂။ဘုရားေလာင္း၏ဝတ္လဲေတာ္ခံယူသူ ဃဋိကာရ ျဗဟၼာမင္း

၄၃။ဝတ္လဲေတာ္ကိုတည္ထားေသာေစတီ ဒုႆ…..ေစတီ

၄၄။ဒုကၠရစရိယအဓိပၸာယ္ သာမန္လူတို့ က်င့္နိူင္ခဲေသာအက်င့္

၄၅။ဒုကၠရစရိယက်င့္ေသာေနရာ ဥရုေဝလေတာ

၄၆။ဒုကၠရစရိယက်င့္ေသာနွစ္ေပါင္း ၆နွစ္

၄၇။ဘုရားေလာင္းအားဃနာနို့ဆြမ္းလွဴသူ သူေဌးသမီးသူဇာတာ

၄၈။နို့ဆြမ္းအလွဴခံသည့္ေနရာ အဇပါလ ေညာင္ပင္ရင္း

၄၉။ေရႊခြက္ေမ်ွာေသာျမစ္ ေနရဥၨရာျမစ္

၅၀။ဘုရားေလာင္းအားျမက္ရွစ္ဆုပ္လွဴသူ ျမက္ရိတ္ပုဏၰား ေသာတိၱယ

၅၁။ဘုရားျဖစ္ခါနီးလာေနွာင့္ယွက္သူ မာရ္နတ္

၅၂။႐ွိလာေသာဥာဏ္ေတာ္မ်ား ညဥ္ဦးယံ၌ပုေဗၺနိဝါသ နုႆတိဥာဏ္ သန္းေခါင္ယံ၌ဒိဗၺစကၡဳဥာဏ္ မိုးေသာက္ယံ၌အာသဝကၡယဥာဏ္

၅၃။ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္သက္ေတာ္ ၃၅ႏွစ္

၅၄။ဘုရားျဖစ္သည့္ခုနွစ္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခုနွစ္

၅၅။ဘုရားျဖစ္သည့္ လ ေန့ အခ်ိန္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန့ နံနက္ အရုဏ္တတ္ခ်ိန္

၅၆။ဘုရားအျဖစ္သို့ေရာက္ေသာေနရာ မဟာေဗာဓိေညာင္ပင္

၅၇။ဘုရားရွင္ဘြဲ႕ေတာ္ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား

၅၈။ဘုရားပြင့္ရာသက္တမ္း အနွစ္(၁၀၀)တမ္း

၅၉။တရားဦးဓမၼစျကာေဟာသည့္ေနရာ ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါဝုန္ေတာ

၆၀။ဓမၼစျကာတရားေဟာသည့္လ ေန့ အခ်ိန္ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုနွစ္ ဝါဆိုလျပည့္ စေနေန႔ ေနဝင္ခါနီးအခ်ိန္

၆၁။ဓမၼစျကာတရားနာသူမ်ား လူသားမ်ားထဲမွ ပဥၥဝဂီငါးဦး နွင့္ နတ္ျဗဟၼာမ်ား

၆၂။ပဥၥဝဂီငါးဦးအမည္ အရွင္ေကာ႑ည အရွင္ဝပၸ အရွင္ဘဒၵိယ အရွင္မဟာနာမ္ အရွင္အႆဇိ

၆၃။ပထမဆုံးသရဏဂံု(၂)ပါးတည္သူ ဥကၠလာပဇနပုဒ္ တပုႆလိႅက

၆၄။၄င္းတို့အားဘုရားရွင္ခ်ီျမွင့္သည့္အရာ ဆံေတာ္(၈)ဆူ

၆၅။ဆံေတာ္ဌာပနာထားသည့္ေစတီ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္

၆၆။ပထမဆံုးသရဏဂံု၃ပါးတည္သူ ယသ သတို့သား နွင့္ မိသားစု

၆၇။ေအာင္ျခင္း(၈)ပါး မာရ္နတ္ အာဠာဝကဘီလူး နာဠာဂီရိဆင္အဂၤုလိမာလလူဆိုး စိဥၥမာဏမိန္းမယုတ္ နေႏၵာပနႏၵနဂါး ဗကျဗဟၼာ သစၥကပရဗိုဇ္

၆၈။ပထမနဲ႕ေနာက္ဆံုးက်ြတ္တမ္းဝင္ေသာသာဝက အရွင္ ေကာ႑ညနွင့္ သုဘဒၵပရဗိုဇ္

၆၉။လက်္ာရံ အဂၢသာဝက အရွင္သာရိပုတၲရာ

၇၀။လက္ဝဲရံ အဂၢသာဝက အရွင္ေမာဂၢလာန္

၇၁။အဆုံးအမသာသနာ ပရိယတၱိသာသနာ ပဋိပတၲသာသနာ ပဋိေဝဓသာသနာ

၇၂။က်င့္စဥ္သိကၡာ သီလ သိကၡာ သမာဓိသိကၡာ ပညာသိကၡာ

၇၃။ဘုရားရင္ခ်မွတ္ေသာလမ္းစဥ္ မဇၩိမပဋိပဒါ လမ္းစဥ္

၇၄။ေလာကအကိ်ဳးသယ္ပိုးခဲ႕သည့္နွစ္ေပါင္း (၄၅)ဝါ

၇၅။ပရိနိဗၺာန္စံခ်ိန္ သက္ေတာ္ ဝါေတာ္ သက္ေတာ္ (၈၀) ဝါေတာ္(၄၅)

၇၆။ပရိနိဗၺာန္စံေသာခုနွစ္ လ ေန့ အခ်ိန္ မဟာသကၠရာဇ (၁၄၈)ခုနွစ္ ကဆုန္လျပည့္ အဂၤါေန့ နံနက္အာရံုတတ္ခါနီးအခ်ိန္

၇၇။ပရိနိဗၺာန္စံသည့္ေနရာ ကုသိနာရံုျပည္ မလႅာမင္းတို့၏ အင္ျကင္းဥယ်ာဥ္

၇၈။ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ေတာ္မူေသာနွစ္ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈)ခု

၇၉။လ ရက္ ေန့ ကဆုန္လဆုတ္(၁၂)ရက္တနဂၤေႏြေန့

၈၀။ျကြင္းက်န္သည့္ဓာတ္ေတာ္ ပမာဏ ရွစ္စိတ္(၂တင္း)

၈၁။ဓာတ္ေတာ္ျကြင္းက်န္ရစ္ေစရန္ဘုရားရွင္ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ဓိ႒ာန္ရသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုပူေဇာ္နိူင္ရန္နွင့္ သတၱဝါမ်ားခ်မ္းသာ တိုးပြားအက်ဳိးမ်ားေစရန္

၈၂။ဘုရားရွင္၏ေနာက္ဆံုးအမွာစကား ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရုပ္နာမ္မွန္သမ်ွ ပ်က္စီးတတ္ေသာ သေဘာရွိေသာေျကာင့္ အရာရာမွာသတိနဲ႕ေနျက။